sab.001.jpeg

SecureAppbox

SecureAppbox hjälper jag löpande i egenskap av marknadsansvarig.

I uppdraget ingår:
- Utformning av grafisk profil
- Tonalitet
- Sociala medier
- Säljunderlag
- Marknadsaktiviteter
- PR

sab flyers.jpg

Om SecureAppbox

some sab.002.jpeg
Rollup Banner t4st 2.jpg
SAB grafiskt.001.jpeg
finalversion 1 alla tjänster.jpg